هشتم اسفند روز امور تربيتي مبارك

هفته تربيت اسلامي

روزشمار هفته تربيت اسلامي اعلام شد .

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش و پرورش ،هفته تربيت اسلامي از روز جمعه 8 اسفند آغاز مي شود و تا روز پنجشنبه 14 اسفند ادامه دارد .

روز شمار اين هفته شامل جمعه 8 اسفند روز «امور تربيتي و مراسم عبادي و سياسي نماز جمعه، نقش شهيدان رجايي و باهنر در تعليم و تربيت اسلامي»،

شنبه 9 اسفند روز «امور تربيتي و پيشكسوتان و نخبگان حوزه تربيت و فرهنگ اسلامي»،

يكشنبه 10 اسفند روز «امور تربيتي و فرهنگ اسلامي ـ ايراني و پاسداري از اصول و ارزش هاي انقلاب اسلامي»، دوشنبه 11 اسفند روز «امور تربيتي و سبك زندگي اسلامي ـ ايراني»،

سه شنبه 12 اسفند روز «امور تربيتي و مشاوره تربيتي ـ فرهنگي دانش آموزان»،

چهارشنبه 13 اسفند روز «امور تربيتي و محوريت قرآن و عترت»

پنجشنبه 14 اسفند روز «امور تربيتي و تدبير و اميد و لزوم حفظ و ارتقاي سطح مباني هويت ملي، اسلامي و انقلابي»

 

 

 

 

 

 آب را بايد به درستي مهار و استفاده كنيم

 تا بهره وري علمي و صحيح داشته باشيم

اگر بتوانيم 10 درصد در مصرف آب صرفه جويي نماييم،

شرايط كشور متحول مي شود.