آب را بايد به درستي مهار و استفاده كنيم

 تا بهره وري علمي و صحيح داشته باشيم

اگر بتوانيم 10 درصد در مصرف آب صرفه جويي نماييم،

شرايط كشور متحول مي شود. 


 

 

 

  

 

آدرس : تهران - مینی سیتی - شهرک قائم - فاز 1- کوچه سوسن 1-مجتمع آموزشی دخترانه نور قائم (عج)
تلفن : 22451738
دورنگار : 22491415