ماه رمضان نهمين ماه از ماههاي قمري و

بهترين ماه سال است. واژه رمضان از ريشه «رمض»

و به معناي شدت تابش خورشيد بر سنگريزه است.

مي‌گويند چون به هنگام نامگذاري ماه هاي عربي

، اين ماه در فصل گرماي تابستان قرار داشت،

ماه «رمضان» ناميده شد، ولي از سوي ديگر،

«رمضان» از اسماء الهي است. اين ماه

ماه نزول قرآن و ماه خداوند است و شب‌هاي قدر در آن قرار دارد

 

 

 

 

 بدون شرح

 

 


 

 

  

 

آدرس : تهران - مینی سیتی - شهرک قائم - فاز 1- کوچه سوسن 1-مجتمع آموزشی دخترانه نور قائم (عج)
تلفن : 22451738
دورنگار : 22491415